När är det dags för en stamspolning ?

Förr eller senare måste alla fastigheter genomföra stambyte eller annan åtgärd som t ex relining, men dessa dyra åtgärder kan fördröjas med regelbundet underhåll. En stamspolning hjälper dig att hålla dina rör i bra skick. Med rör i bra skick slipper de boende i fastigheten dålig luft, långsam avrinning och risk för stopp och läckande rör med vattenskador som följd.

Vår rekommendation är att man spolar rör och stammar i fastigheten var 3e-5e år, och detta i förebyggande syfte. Man tjänar definitivt på att tänka långsiktigt när det gäller stamspolning. Väntar man med spolningen tills man får akuta problem kan det bli en dyr historia och skapa en hel del obehag för de boende i fastigheten.

Vi kan sammanfatta det hela på följande vis. Med regelbunden spolning håller man rör och stammar i bästa möjliga skick och minskar risken för läckage och vattenskador avsevärt. Och det är ju precis typen av problem man absolut vill undvika. Vi arbetar som sagt med alla typer av fastigheter och vi hittar alltid den optimala lösningen för just dig!

Varningstecken

Det finns varningstecken i vardagen som man själv bör vara uppmärksam på:

  • När avrinningen är långsam
  • När det bubblar i diskhon
  • När det blir stopp eller översvämning
  • När det luktar illa från något avlopp

Noterar du något av detta i bostaden är det bara att höra av sig direkt till oss och kolla om det eventuellt finns behov av en stamspolning. Vi vill återigen poängtera vikten av att agera snabbt. Ju längre du drar ut på tiden, ju större är risken att problemen blir allvarliga.

I förebyggande syfte

Vänta inte för länge med att göra en förebyggande stamspolning, rören samlar oundvikligt på sig avlagringar och beläggningar. Vilket tids nog orsakar besvär. Medans alla fastigheter och bostäder förr eller senare behöver göra ett stambyte så fördröjs denna kostsamma åtgärd avsevärt med ett regelbundet underhåll. Håll dina rör i ett bra skick för att slippa besvärande lukt, dålig avrinning och risk för stopp med vattenskador som följd.

Rekommendationen är att man bokar en stamspolning ungefär vart tredje till femte år för maximalt funktionalitet och trygghet.

Våra priser är efter ROT-avdrag vilket innebär att du slipper betala 30% av arbetskostnaden.

Kontakta oss på kontakt@08jour.se eller ring oss på 0730419995 eller 0735210656

Boka din stamspolning online

Nollåtta Fastighetsjour AB © 2020
Breviksvägen 131 B, 135 69 Tyresö
073-041 99 95
kontakt@08jour.se